กู้ออมสิน 20000

กู้ออมสิน 20000

กู้เงินออมสิน 20000 ง่ายๆ ใช้เพียงบัตรประชาชนล่าสุด
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.2% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 20,000 บาท

กู้ออมสิน 20000 บาท โครงการสินเชื่อออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน กู้เงินออมสินล่าสุดไม่ต้องใช้หลักประกัน กู้ออมสิน 20000 2567

ออมสินให้กู้ 20000 บาท จากโครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน” ที่ให้กู้ออมสิน 20000 บาทต่อราย โดยธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้คนทั่วไป รวมถึงลูกหนี้เดิม สามารถกู้ออมสิน 20000 บาทได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำ และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการสมัครกู้ออมสิน โดยโครงการสินเชื่อออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน กู้ออมสิน 20000 บาท มีจุดประสงค์ คือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือขอกู้ออมสิน 20000 บาทในการเป็นทุนประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการสินเชื่อออมสินมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ตั้งแต่วัยที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม 2567 

 

รายละเอียดโครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน” ที่ให้กู้ออมสิน 20000 บาท

โครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน” ให้กู้ในวงเงินกู้ออมสิน 20000 บาทต่อราย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ และไม่ต้องใช้คนค้ำหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน อีกทั้งดอกเบี้ยกู้ออมสิน 20000 บาท ยังเป็นดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน มีระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 เดือน และโครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสินกู้ออมสิน 20000 บาท จะปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 เดือนงวดแรก (แต่มีการชำระดอกเบี้ยปกติ) 

เงื่อนไขและคุณสมบัติกู้ออมสิน 20000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ออมสิน 20000 บาท มีดังนี้ 

  1. มีรายได้ประจำ 
  2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี (รวมอายุผู้กู้ออมสิน 20000 กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ) 
  3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย หาบแร่แผงลอย ที่อายุรวมของผู้กู้ออมสิน 20000 กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อออมสิน “มหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนออมสินขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

 

ช่องทางการขอกู้ออมสิน 20000 โครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน” 

สำหรับช่องทางสมัครกู้ออมสิน 20000 บาท ผู้ขอกู้สามารถลงทะเบียนออมสินสมัครกู้ออมสิน 20000 เพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อออมสิน “มหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร” ได้ทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และเลือกลงทะเบียนออมสินแก้หนี้สัญจร หลังจากนั้นติดต่อสาขาธนาคารออมสินเพื่อยื่นเอกสารสำหรับสมัครกู้ออมสิน

อีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้สมัครกู้ออมสิน คือผู้ที่ผ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติตามที่ธนาคารออมสินกำหนด สามารถขอสมัครกู้ออมสิน 20000 และทำสัญญาผ่านช่องทาง MyMo แอพพลิเคชั่นธนาคารออมสิน และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน” ให้กู้ในวงเงินกู้ออมสิน 20000 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1115 และ 1143

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ราชธานีลิสซิ่งรถบรรทุกบริการสินเชื่อวงเงินสูง 2024
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทรถ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทรถ)
สมัครซัมมิทสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ใช้เอกสารน้อย
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
18-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top