อัพเดทแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่ 2024 ก่อนทำสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายสิ่งที่ควรทำทุกๆ การกู้เงินในปี 2567

หากท่านสนใจกู้ยืมเงินในช่วงนี้สิ่งที่ควรจำทำไว้นั่นก็คือการเซ็นต์สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมใดๆ จะออนไลน์หรือออฟไลน์ ก็ควรที่จะมีแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่ 2024 เพราะว่าหากไม่มีหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่แล้วนั้น ลูกหนี้อาจจะหนี เจ้าหนี้อาจจะโกงได้ ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้บริการยืมเงินถูกกฎหมายผ่านบริษัทและบริการยืมเงินออนไลน์ถูกกฎหมายนั้นจะต้องมีการทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายทุกครั้ง โดยเนื้อหาของสัญญาการกู้ยืมเงิน และสาระสำคัญบนหนังสือสัญญายืมเงินนั้นจะมีรายละเอียดของการทำสัญญาเงินกู้อะไรบ้าง? ทางผู้เขียนก็จะอธิบายต่อไปในตัวอย่างการเขียนสัญญายืมเงินในหัวข้อถัดไป จากนั้นก็จะมาสรุปว่าสถาบันไหนบ้างที่มีการให้ลูกค้าเซ็นต์ใบสัญญาเงินยืมหรือสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย มาดูกันได้เลย!

ตัวอย่างรูปแบบของสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายในปี 2024

ถ้าท่านมีความต้องการทำเรื่องสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย สิ่งที่ท่านควรรู้คือตัวอย่างการเขียนสัญญายืมเงิน โดยเวลายืมเงินถูกกฎหมายนั้น ท่านจะต้องทำหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ให้ยืมเงินออนไลน์ถูกกฎหมาย 2.ชื่อของผู้ที่ขอกู้ยืมเงิน 3.บนแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่ 2024 ต้องมีเนื้อหาของดอกเบี้ย วงเงินที่ยืม และระยะเวลาชำระคืนระบุชัดเจนบนสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย 4.ตราประทับหรือลายเซ็นต์ของบุคคลที่ให้กู้ (ทั้งผ่านบริษัทหรือออนไลน) ถือเป็นส่วนสำคัญบนหนังสือสัญญายืมเงินด่วน และ 5.ลายเซ็นต์ของผู้กู้ยืมเพื่อเป็นอันยอมรับสัญญาการกู้ยืมเงิน ทั้ง 5 ข้อนี้ถือเป็นสาระสำคัญที่จะต้องมีบนใบสัญญาเงินยืม ดังนั้นหากท่านรู้จักกับการทำสัญญาเงินกู้แล้วก็ควรตรวจสอบว่าสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายที่ท่านทำนั้นตรงกับตัวอย่างที่แนะนำไปหรือไม่?

สถาบันการเงินไหนบ้างที่ให้ทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย

สำหรับสถาบันการเงินที่ให้เซ็นต์สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายนั้นที่แรกคือ ธนาคาร เนื่องจากธนาคารจะต้องแบบรับความเสี่ยงรวมถึงให้บริการยืมเงินถูกกฎหมาย จึงต้องมีการกำหนดแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่ 2024 อยู่แล้ว โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การทำสัญญาการกู้ยืมเงินที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและไม่ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ ส่วนถัดมาคือ บริษัทยืมเงินออนไลน์ถูกกฎหมายเอกชนรวมถึงที่ไม่ได้ให้บริการออนไลน์ ก็จะมีการบังคับให้ทำหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่ด้วยเช่นกัน เพราะว่าสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายนี้ถูกบังคับให้ทั้งธนาคารและบริษัทกู้ยืมเงินเอกชนต้องให้ลูกค้าอ่านเนื้อหาและสาระสำคัญเพื่อยินยอมในการเซ็นต์ชื่อบนใบสัญญาเงินยืมก่อนกู้จริงทุกครั้ง แต่หากเป็นเงินนอกระบบถึงจะมีการทำสัญญาเงินกู้ก็จริงอยู่ แต่รายละเอียดบนหนังสือสัญญายืมเงินส่วนใหญ่นั้นมักจะมีดอกเบี้ยที่สูงเกินกฎหมายกำหนด แถมไม่อยู่ในเงื่อนไขของสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายเช่นกัน (สำหรับข่าวตัวอย่างก็สามารถดูข่าวตัวอย่างการเขียนสัญญายืมเงินของพวกปล่อยเงินนอกระบบได้!)

Scroll to Top