ลงทะเบียนโครงการแก้หนี้ พร้อมส่องเงื่อนไขทางด่วนแก้หนี้ในปี 2024

ทางด่วนแก้หนี้เพื่อบรรเทาหนี้แห่งปี 2024

โครงการทางด่วนแก้หนี้เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและเจอปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การค้าขายหรือการประกอบธุรกิจขาดทุนและเกิดการหมุนเวียนในจำนวนเงินไม่ทัน ทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากที่ต่างๆ ก่อให้เกิดความยากลำบากในการแก้ปัญหาหนี้สิน และจากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีทางด่วนแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คน ซึ่งโครงการแก้หนี้เป็นโครงการจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีความต้องการแก้หนี้ในโครงการนี้สามารถติดตามเพื่อทราบถึงรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนปรับหนี้กับเจ้าหนี้ในหลายๆ ที่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทร 1213 ทางด่วนแก้หนี้ ได้เลย ซึ่งโดยรวมถือว่าโครงการทางด่วนแก้หนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก 

ทางด่วนแก้หนี้ในรูปแบบของคลีนิกแก้หนี้เป็นอย่างไร?

ในส่วนของทางด่วนแก้หนี้ในรูปแบบคลีนิกแก้หนี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาหนี้สินในรูปแบบการแก้หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ไร้หลักประกัน แถมยังมีการให้ความรู้รายละเอียดในการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตในระยะยาว ซึ่งการจะเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นี้ในส่วนของผู้ที่เป็นลูกหนี้จะต้องไม่ก่อหนี้ในช่วงระยะเวลาที่ทางโครงการทางด่วนแก้หนี้กำหนดและต้องติดตามให้ความร่วมมืออย่างดีเพื่อความราบรื่นในการแก้หนี้

ซึ่งคุณสมบัติในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทางด่วนแก้หนี้ คือ ต้องเป็นคนไทยที่ประกอบอาชีพมีรายได้ประจำ เกณฑ์อายุคือต้องไม่เกิน 70 ปี มีปัญหาในการแก้หนี้บัตรเครดิตและมีปัญหาในสินเชื่อที่ไร้หลักประกัน จำเป็นต้องมีหนี้ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้ปี 2567 สามารถลงทะเบียนปรับหนี้ได้ แต่หากมีหนี้หลังจากวันดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการทางด่วนแก้หนี้ได้

หากเป็นหนี้นอกระบบสามารถเข้าร่วมโครงการทางด่วนแก้หนี้ได้ไหม? 

หากเป็นหนี้นอกระบบก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน โดยทางด่วนแก้หนี้นอกระบบนี้จะต้องเข้าร่วมลงทะเบียนจากโครงการทางด่วนแก้หนี้ของทางรัฐ ซึ่งถือเป็นทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบ โดยจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันในการกู้ เงินจำนวนที่ได้รับจากทางโครงการจะได้ไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อนำเงินที่กู้ได้ไปปิดหนี้นอกระบบ แต่การผ่อนผันการทางโครงการแก้หนี้ดังกล่าวควรชำระให้ตรงกำหนด หากขาดการชำระทางโครงการทางด่วนแก้หนี้จะทำการยึดทรัพย์สินที่นำไปค้ำประกันไว้ทันที โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้นั้นได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัญชีธนาคาร และเอกสารการกู้ และธนาคารที่มีโครงการแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้หนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และหากมีข้อสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผ่านทางสายด่วนหนี้นอกระบบได้เลย

Scroll to Top