ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง คำควบกล้ำ

เรื่อง The Mae Khong River