เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน